Canllawiau i Ddefnyddwyr Cartref

Image of an Air Source Heat Pump machine on the ext

Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer

Darparir eich gwres a’ch dŵr poeth gan bwmp gwres ffynhonnell aer. Mae modd gweld hwn yn yr ardd fel arfer wrth ochr eich cartref neu yn y cefn.

Image of an Air Source Heat Pump machine on the ext

Boeler, Gwres a Dŵr Poeth

Caiff dŵr poeth ei gyflenwi yn ôl y galw, a gallwch newid tymheredd eich gwres trwy ddefnyddio’r rheolydd thermostatig sydd yn eich cyntedd.

Image of an Air Source Heat Pump machine on the ext

Cysylltiadau BT

Mae blwch Openreach y tu allan i’ch cartref, wrth du blaen yr eiddo fel arfer. Mae hwn yn cyflenwi rhyngrwyd band eang i’ch cartref.

Image of an Air Source Heat Pump machine on the ext

Uned Defnyddiwr / Blwch ffiwsiau

Gallwch weld pa ddyfais sy’n ddiffygiol trwy edrych yn y blwch ffiwsiau. Bydd hwn mewn cwpwrdd ar y llawr gwaelod, ger y drws ffrynt neu’r grisiau fel arfer.

Image of an Air Source Heat Pump machine on the ext

Ffaniau EnviroVent

Er mwyn helpu i atal llwydni a lleithder rhag cronni yn eich cartref, gosodwyd ffan Envirovent yn eich cegin a’ch ystafell ymolchi neu’ch ystafell wlyb.

Image of an Air Source Heat Pump machine on the ext

Blwch Mesurydd

Mae’r blwch mesurydd nwy a thrydan tu allan eich cartref, naill ai ger drws ffrynt yr eiddo neu ar ochr yr eiddo.

Image of an Air Source Heat Pump machine on the ext

Synhwyrydd mwg a gwres

Mae dau larwm mwg yn eich cartref, un yn y cyntedd ac un ar y landin. Diben larymau mwg yw sicrhau eich diogelwch os bydd tân unrhyw le yn eich cartref.

Image of an Air Source Heat Pump machine on the ext

Paneli Solar

Mae paneli ffotofoltäig wedi cael eu gosod ar eich cartref, a’r enw mwy cyffredin amdanynt yw paneli solar.

Image of an Air Source Heat Pump machine on the ext

Stop Tap a Switsh Sure Stop

Os bydd dŵr yn gollwng yn eich cartref, gallwch atal y cyflenwad dŵr yn hawdd gan ddefnyddio stop-tap neu switsh Sure Stop.

Image of an Air Source Heat Pump machine on the ext

Reiddiaduron Stôr Trydan

Bydd gan eich cartref reiddiaduron stôr wedi’u gosod yn yr ystafell fyw, y cyntedd a’r ystafelloedd gwely.

Image of an Air Source Heat Pump machine on the ext

Tanc Dŵr Poeth

Mae tanc dŵr poeth eich cartref yn dal digon o ddŵr poeth er mwyn cael dau bath llawn neu sawl cawod.

Image of an Air Source Heat Pump machine on the ext

Uned MVHR

Mae uned MVHR wedi cael ei gosod yn eich cartref, mewn cwpwrdd neu atig fel arfer.