Rhentu gyda ni

Rydym yn gweithio gyda chynghorau lleol er mwyn ceisio cyfateb y bobl gywir gyda’u cartrefi perffaith. Caiff rhan fwyaf y cartrefi rhent cymdeithasol yng Nghymru, gan gynnwys ein rhai ni, eu neilltuo gan awdurdodau lleol trwy gyfrwng rhestrau tai cyffredin.

Gallwch wneud cais i ymuno â’r rhestr yn ardal eich awdurdod lleol, ac os derbynnir eich cais, cewch eich cynnwys mewn rhestr aros am gartref addas. Rydym yn rheoli ein rhestr aros ein hunain ar gyfer eiddo yn Wrecsam.

Isod, gallwch gael gwybod sut i wneud cais i ymuno â rhestr aros am gartref yn ardal pob awdurdod lleol lle’r ydym yn gweithredu.

Wrecsam

Rydym yn rheoli rhestrau aros ein 950+ o gartrefi yn yr ardal. Cyngor Wrecsam yw darparwr mwyaf cartrefi fforddiadwy yn yr ardal hon, felly er mwyn cael mwy o ddewis, fe’ch cynghorwn i gofrestru gyda nhw hefyd.

Gwnewch ymholiadau i ymuno â’r rhestr aros gyda:

Tai Wales & West Cyngor Wrecsam

Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rheoli’r rhestr aros am gartrefi yn yr ardal hon.

Cofrestru gyda’r awdurdod lleol >

Caerffili

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn rheoli’r rhestr aros am gartrefi yn yr ardal hon.

Cofrestru gyda’r awdurdod lleol >

Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd yn rheoli’r rhestr aros am gartrefi yn yr ardal hon.

Cofrestru gyda’r awdurdod lleol >

Sir Gaerfyrddin

Mae Cyngor Sir Gâr yn rheoli’r rhestr aros am gartrefi yn yr ardal hon.

Cofrestru gyda’r awdurdod lleol >

Ceredigion

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn rheoli’r rhestr aros am gartrefi yn yr ardal hon.

Cofrestru gyda’r awdurdod lleol >

Conwy

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn rheoli’r rhestr aros am gartrefi yn yr ardal hon.

Cofrestru gyda’r awdurdod lleol >

Sir Ddinbych

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn rheoli’r rhestr aros am gartrefi yn yr ardal hon.

Cofrestru gyda’r awdurdod lleol >

Sir y Fflint

Mae Cyngor Sir y Fflint yn rheoli’r rhestr aros am gartrefi yn yr ardal hon.

Cofrestru gyda’r awdurdod lleol >

Merthyr Tudful

Mae Cyngor Merthyr Tudful yn rheoli’r rhestr aros am gartrefi yn yr ardal hon.

Cofrestru gyda’r awdurdod lleol >

Sir Benfro

Mae Cyngor Sir Penfro yn rheoli’r rhestr aros am gartrefi yn yr ardal hon.

Cofrestru gyda’r awdurdod lleol >

Powys

Mae Cyngor Sir Powys yn rheoli’r rhestr aros am gartrefi yn yr ardal hon.

Cofrestru gyda’r awdurdod lleol >

Bro Morgannwg

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn rheoli’r rhestr aros am gartrefi yn yr ardal hon.

Cofrestru gyda’r awdurdod lleol >