Croeso i Tai Wales & West

Ni yw Tai Wales & West a’n gweledigaeth yw sicrhau twf cadarn a chynaliadwy er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau pobl.

Rydym yn berchen ar dros 12,000 o gartrefi fforddiadwy ac o ansawdd uchel yn ardaloedd 15 awdurdod lleol ar draws Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys dros 3,000 eiddo pwrpasol ar gyfer pobl hŷn, yn ogystal â datrysiadau llety â chymorth arloesol i bobl sydd ag amrediad o anghenion penodol.

 

Dysgu mwy

A oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio i ni?

Rydym yn gyflogwr sydd wedi ennill gwobrau, y busnes cyntaf yng Nghymru i sicrhau gwobr Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl, ac rydym wedi ennill gwobr Sunday Times am y cyflogwr dielw gorau yng Nghymru fwy nag unwaith.

Dysgu mwy

O 15 Gorffennaf 2022 rydym yn bwriadu i Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 newid y ffordd y mae pob landlord yng Nghymru yn rhentu ei eiddo. Bydd yn gwella’r ffordd yr ydym yn rhentu, rheoli a byw mewn cartrefi rhent yng Nghymru.

O 15 Gorffennaf 2022 rydym yn bwriadu i Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 newid y ffordd y mae pob landlord yng Nghymru yn rhentu ei eiddo. Bydd yn gwella’r ffordd yr ydym yn rhentu, rheoli a byw mewn cartrefi rhent yng Nghymru.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here