"Gwneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau pobl"

Talu fy rhent >

Adrodd am waith trwsio >

Chwilio am gartref >

Gweithio i ni >

House model with coins. Home finance concept

Costau byw  >

Wrth i ni wynebu’r gaeaf, a chodiad pellach mewn prisiau tanwydd ar y gorwel ym mis Hydref, mae ein Swyddogion Cymorth Tenantiaeth wedi paratoi canllaw am rywfaint o’r help sydd ar gael. 

WWH staff wearing PPE on construction site

Pwy yw Tai Wales & West?   >

Rydym yn berchen ar dros 12,500 o gartrefi fforddiadwy ac o ansawdd uchel yn ardaloedd 14 awdurdod lleol ar draws Cymru. 

WWH residents enjoying view over harbour from their WWH home

Lleithder a llwydni  >

Bydd cyddwysiad yn ff urfi o pan na fydd yr aer y tu mewn yn gallu dal mwy o leithder, ac mae’n gallu achosi llwydni. Os ydych chi’n cael problemau lleithder neu lwydni yn eich cartref, mae angen i ni gael gwybod amdanynt.

Dysgu mwy

Dysgu mwy

Dysgu mwy

WWH residents enjoying view over harbour from their WWH home

Lleithder a llwydni   >

Bydd cyddwysiad yn ff urfi o pan na fydd yr aer y tu mewn yn gallu dal mwy o leithder, ac mae’n gallu achosi llwydni. Os ydych chi’n cael problemau lleithder neu lwydni yn eich cartref, mae angen i ni gael gwybod amdanynt.

House model with coins. Home finance concept

Costau byw   >

Wrth i ni wynebu’r gaeaf, a chodiad pellach mewn prisiau tanwydd ar y gorwel ym mis Hydref, mae ein Swyddogion Cymorth Tenantiaeth wedi paratoi canllaw am rywfaint o’r help sydd ar gael. 

WWH staff wearing PPE on construction site

Pwy yw Tai Wales & West?   >

Rydym yn berchen ar dros 12,500 o gartrefi fforddiadwy ac o ansawdd uchel yn ardaloedd 14 awdurdod lleol ar draws Cymru. 

Cefnogi Apêl Ddyngarol Wcráin 

Yr hyn y gallwch chi ei wneud fel preswylydd Tai Wales & West i helpu, gan gynnwys gwybodaeth ynghylch lletya ffoaduriaid o Wcráin 

Gofal ychwanegol

Trwy symud i un o’n cynlluniau, gallwch gychwyn ar gyfnod newydd yn eich bywyd, gan wybod y gallwch chi fyw bywyd annibynnol yma a bod gofal a chymorth ar gael gan ein tîm cymorth ar y safle pan fydd ei angen arnoch. 

Y newyddion diweddaraf