"Gwneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau pobl"
Talu fy rhent >
Adrodd am waith trwsio >
Chwilio am gartref >
Gweithio i ni >
House model with coins. Home finance concept

Costau byw  >

Mae ein Swyddogion Cymorth Tenantiaeth wedi paratoi canllaw am rywfaint o’r help sydd ar gael. 

WWH staff wearing PPE on construction site

Pwy yw Tai Wales & West?   >

Rydym yn berchen ar dros 12,500 o gartrefi fforddiadwy ac o ansawdd uchel yn ardaloedd 14 awdurdod lleol ar draws Cymru. 

 

 

WWH residents enjoying view over harbour from their WWH home

Lleithder a llwydni  >

Bydd cyddwysiad yn ff urfi o pan na fydd yr aer y tu mewn yn gallu dal mwy o leithder, ac mae’n gallu achosi llwydni. Os ydych chi’n cael problemau lleithder neu lwydni yn eich cartref, mae angen i ni gael gwybod amdanynt.

Dysgu mwy

Dysgu mwy

Dysgu mwy

WWH residents enjoying view over harbour from their WWH home

Lleithder a llwydni   >

Bydd cyddwysiad yn ff urfi o pan na fydd yr aer y tu mewn yn gallu dal mwy o leithder, ac mae’n gallu achosi llwydni. Os ydych chi’n cael problemau lleithder neu lwydni yn eich cartref, mae angen i ni gael gwybod amdanynt.

House model with coins. Home finance concept

Costau byw   >

Mae ein Swyddogion Cymorth Tenantiaeth wedi paratoi canllaw am rywfaint o’r help sydd ar gael. 

WWH staff wearing PPE on construction site

Pwy yw Tai Wales & West?   >

Rydym yn berchen ar dros 12,500 o gartrefi fforddiadwy ac o ansawdd uchel yn ardaloedd 14 awdurdod lleol ar draws Cymru. 

 

Help 24 awr i breswylwyr mewn angen

Mae’r Gwasanaeth Cymorth a Lles i Denantiaid, a gaiff ei redeg gan Life & Progress, yn wasanaeth cymorth penodedig ar-lein a dros y ffôn sy’n gyfrinachol ac ar gael yn rhad am ddim unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos.

Y newyddion diweddaraf