O 1af Tachwedd oriau agor y Swyddfa yng Nghwrt y Llan, Castell Newydd Emlyn bydd 08:30am tan 4:00pm (Llun – Gwener)

Dileu

Croeso i Tai Wales & West

Ni yw Tai Wales & West a’n gweledigaeth yw sicrhau twf cadarn a chynaliadwy er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau pobl.

Rydym yn berchen ar dros 11,500 o gartrefi fforddiadwy ac o ansawdd uchel yn ardaloedd 15 awdurdod lleol ar draws Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys dros 3,000 eiddo pwrpasol ar gyfer pobl hŷn, yn ogystal â datrysiadau llety â chymorth arloesol i bobl sydd ag amrediad o anghenion penodol.

 

Dysgu mwy

A oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio i ni?

Rydym yn gyflogwr sydd wedi ennill gwobrau, y busnes cyntaf yng Nghymru i sicrhau gwobr Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl, ac rydym wedi ennill gwobr Sunday Times am y cyflogwr dielw gorau yng Nghymru fwy nag unwaith.

Dysgu mwy