Rydym yn cynhyrchu’r fideos hyn er mwyn helpu preswylwyr presennol a newydd i ddeall y cynhyrchion a’r dechnoleg yn eu cartref. Gallai ymddangosiad modelau amrywio i’r rhai a ddangosir yma, ond fel arfer, byddwch yn gweld bod eu gweithrediad yr un fath. Am gyfarwyddiadau mwy manwl, trowch at lawlyfr defnyddiwr y cynhyrchion neu defnyddiwch yr adnoddau y nodir cyswllt iddynt isod.

Sut i ddefnyddio: Blwch mesurydd

Mae’r blwch mesurydd nwy a thrydan tu allan eich cartref, naill ai ger drws ffrynt yr eiddo neu ar ochr yr eiddo.

Mae’r blwch yn cynnwys mesuryddion sy’n cadw cofnod o faint o nwy a thrydan yr ydych yn ei ddefnyddio bob dydd.

Byddwch yn cael darlleniadau mesurydd ar y diwrnod pan fyddwch yn symud i mewn er mwyn sicrhau mai dim ond yr ynni yr ydych chi’n ei ddefnyddio y byddwch yn talu amdano.

Bydd angen i chi roi’r manylion hyn i’ch cyflenwr ynni, felly dylech eu cadw’n ddiogel.

Os bydd angen i chi droi ato eich hun, bydd eich pecyn croeso yn cynnwys allwedd y gellir ei defnyddio i agor y blwch mesurydd.

Os byddwch yn colli eich allwedd mesurydd ac mae angen i chi gael mynediad i’r blwch mesurydd, ffoniwch ni ar 0800 052 2526 er mwyn i ni allu rhoi un newydd i chi.

Gall mesurydd deallus ddweud wrthych faint o nwy a thrydan yr ydych chi’n ei ddefnyddio.

Mae’r ddyfais fach hon yn cysylltu â’ch mesuryddion a bydd angen ei phlygio i mewn i soced trydan yn eich cartref.

Mae’n cynnwys dangosydd electronig sy’n dangos i chi faint o ynni yr ydych yn ei ddefnyddio a faint y mae’n ei gostio.

Bydd angen i chi archebu mesurydd deallus gan eich darparwr ynni, a gellir gwneud hyn yn hawdd ar-lein neu dros y ffôn.

Synhwyrydd mwg

Paneli Solar

Stop-tap

Pwmp Aer