Beth hoffech chi gysylltu â ni amdano?

A ydych chi wedi troi at yr adran gwaith trwsio, lle y byddwch yn darganfod yr hyn yr ydych yn chwilio amdano efallai?

Ewch i’r adran gwaith trwsio

Ewch ymlaen i’r ffurflen gysylltu

A ydych chi wedi troi at yr adran Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, lle y byddwch yn darganfod yr hyn yr ydych yn chwilio amdano efallai?

Ewch i’r adran ymddygiad gwrthgymdeithasol

Ewch ymlaen i’r ffurflen gysylltu

A ydych chi wedi troi at yr adran Rhent, lle y byddwch yn darganfod yr hyn yr ydych yn chwilio amdano efallai? A wyddoch chi eich bod yn gallu gwneud trefniant Debyd Uniongyrchol a
thalu taliad ar-lein?

Ewch i’r adran gwaith Rhent

Ewch ymlaen i’r ffurflen gysylltu

A ydych chi wedi troi at yr adran Chwilio am gartref, lle y byddwch yn darganfod yr hyn yr ydych yn chwilio amdano efallai?

Ewch i’r adran Chwilio am gartref

Ewch ymlaen i’r ffurflen gysylltu

A ydych chi wedi troi at yr adran Gyrfaoedd, lle y byddwch yn darganfod yr hyn yr ydych yn chwilio amdano efallai?

Ewch i’r adran gwaith Gyrfaoedd

Ewch ymlaen i’r ffurflen gysylltu

A ydych chi wedi troi at ein hadran Cwestiynau Cyffredin, a allai fod o gymorth cyn i chi wneud cwyn efallai?

Ewch i’r adran Cwestiynau Cyffredin

Ewch ymlaen i’r ffurflen gysylltu

A ydych chi wedi troi at ein hadran Cwestiynau Cyffredin, a allai fod o gymorth cyn i chi gysylltu â’ch swyddog Tai?

Ewch i’r adran Cwestiynau Cyffredin

Ewch ymlaen i’r ffurflen gysylltu

Ar gyfer Atebolrwydd Cyflogwr, ein hyswiriwr yw NIG, rhif y polisi 006241418 trwy Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd a manylion adnabod digolledwr y porth yw AJGallagher G00315.

Ar gyfer Atebolrwydd Cyhoeddus, ein hyswiriwr yw NIG, rhif y polisi 006241418 trwy Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd a manylion adnabod digolledwr y porth yw AJGallagher G00315.

A ydych chi wedi troi at ein hadran Cwestiynau Cyffredin, a allai fod o gymorth cyn i chi gysylltu â ni?

Ewch i’r adran Cwestiynau Cyffredin

Ewch ymlaen i’r ffurflen gysylltu

Gwybodaeth Cyswllt

 

Prif Swyddfa

Tŷ’r Bwa
77 Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5DU

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am – 4pm
Ffacs: 029 2041 5380

Swyddfa Gogledd Cymru

Tŷ Draig
Parc Dewi Sant
Ewlo
Glannau Dyfrdwy
CH5 3DT

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am – 4pm
Ffacs: 01352 736340

 

Swyddfa Gorllewin Cymru

Cwrt y Llan
Lôn yr Eglwys
Castellnewydd Emlyn
SA38 9AB

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau, 8.30am – dydd Gwener, 4pm
Ffacs: 01239 712001

Prif Swyddfa

Tŷ Archway
77 Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5DU

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am – 4pm
0800 052 2526
Ffacs: 029 2041 5380

Glannau Dyfrdwy

Tŷ Draig
Parc Dewi Sant
Ewlo
Glannau Dyfrdwy
CH5 3DT

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am – 4pm
0800 052 2526
Ffacs: 01352 736340

Swyddfa Gorllewin Cymru

Cwrt y Llan
Lôn yr Eglwys
Castellnewydd Emlyn
SA38 9AB

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau, 9am – 5pm; dydd Gwener, 9am – 4pm
0800 052 2526
Ffacs: 01239 712001

0800 052 2526

Pryd allaf ffonio?

Mae’n llinellau ffôn ar agor 24 awr y dydd. Gallwn helpu gydag argyfyngau y tu allan i’n horiau swyddfa arferol (8am tan 6pm). Yr amser gorau i ffonio gydag ymholiadau nad ydynt yn ymwneud â materion brys, yw ar ôl 2pm, gan osgoi dydd Llun.

Negeseuon testun (SMS):

07788 310420
Caiff negeseuon testun eu monitro o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am – 4pm.

E-bost

contactus@wwha.co.uk
Caiff negeseuon e-bost eu monitro o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am – 4pm.

Cyfryngau Cymdeithasol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here