Gwasanaethau Digidol

WWH resident cuddling her dog

Gofyn am newid

WWH resident laughing with Housing Officer

Ymholiad cyffredinol

Housing Officer handing over keys to new resident

Cysylltu â’m swyddog tai

Persons hands taking adjustable wrench out of toolbox

Adrodd am waith trwsio

Hand holding payment card

Talu fy rhent

Hands on a contract with small figurine of a house sat on top

Adrodd am bryder, gwneud cwyn neu ganmoliaeth

Gwasanaethau Digidol

WWH resident cuddling her dog

Gofyn am newid

WWH resident laughing with Housing Officer

Ymholiad cyffredinol

Housing Officer handing over keys to new resident

Cysylltu â’m swyddog tai

Persons hands taking adjustable wrench out of toolbox

Adrodd am waith trwsio

Hand holding payment card

Talu fy rhent

Hands on a contract with small figurine of a house sat on top

Adrodd am bryder, gwneud cwyn neu ganmoliaeth

Call

0800 052 2526

Gallwn helpu gydag argyfyngau yn unig y tu allan i’n horiau swyddfa arferol (8:00am tan 5:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener). Yr amser gorau i ffonio gydag ymholiadau nad ydynt yn ymwneud â materion brys, yw ar ôl 2:00pm ar ddydd Llun.

Gwaith trwsio: Os ydych chi’n ffonio i adrodd am waith trwsio, mae ein llinell ffôn er mwyn adrodd am waith trwsio ar agor o 8:00am i 5:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Rhoddir sylw i’r holl waith trwsio nad yw’n waith trwsio brys yn ystod yr oriau hyn. Gallwch adrodd am waith trwsio ar-lein unrhyw bryd.

Email

Contactus@wwha.co.uk

Caiff negeseuon e-bost eu monitro o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am – 4:00pm. Ni chaiff y gwasanaeth hwn ei fonitro pan fydd ein swyddfeydd ar gau.

Negeseuon testun

07788 310420

Caiff negeseuon testun eu monitro o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am – 4:00pm.  Ni chaiff y gwasanaeth hwn ei fonitro pan fydd ein swyddfeydd ar gau.

t

Cwestiynau cyffredin

A oes gennych chi gwestiwn am eich cartref, gwaith trwsio, neu unrhyw un o’n gwasanaethau? Efallai y byddwch yn gweld y wybodaeth y mae ei hangen arnoch yn ein hadran Cwestiynau cyffredin.

v

Dweud eich dweud

Mae cynnwys ein preswylwyr yn yr hyn a wnawn a sut yr ydym yn gwneud hynny yn bwysig iawn i ni. Rydym yn dymuno i chi, ein preswylwyr, gymryd rhan ym mha bynnag ffordd sy’n addas i chi.

Ein swyddfeydd

WWH South Wales Office 'Archway House'

Caerdydd (Prif Swyddfa)

Tŷ’r Bwa
77 Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5DU 

Ar agor
Dydd Llun i ddydd Iau, 8:30am – 5pm
Dydd Gwener, 8.30am – 4pm

WWH North Wales office 'Ty Draig'

Gogledd Cymru

Tŷ Draig 
Parc Dewi Sant 
Ewloe 
Sir y Fflint 
CH5 3DT

Ar gau i’r cyhoedd ar hyn o bryd

WWH West Wales office 'Cwrt Y Llan'

Gorllewin Cymru

Cwrt y Llan 
Lôn yr Eglwys 
Castellnewydd Emlyn
Sir Gaerfyrddin 
SA38 9AB 

Ar gau i’r cyhoedd ar hyn o bryd