Gyrfaoedd

Rydym yn falch o’n diwylliant, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod Tai Wales & West yn lle gwych i weithio ac rydym yn ymrwymo i reolaeth ac arweinyddiaeth graff. 

d

Gweld yr holl swyddi gwag presennol  >

p

Cofrestru i gael ein hysbysiadau am swyddi >

Pam gweithio i ni? 

Mae gyrfaoedd gyda Thai Wales & West yn hynod o werth chweil.  Mae ein staff yn gwneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau pobl bob dydd. 

Peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gofynnir i’n staff roi adborth bob blwyddyn, ac mae eu hadborth nhw wedi arwain at achrediad Cwmnïau Gorau sy’n cadarnhau ein bod yn gwmni 3 Seren ac yn perthyn i’r Grŵp o gwmnïau Dosbarth Byd i weithio iddynt yn 2022.  Ni hefyd oedd y sefydliad cyntaf yng Nghymru i sicrhau Safon Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl am y ffordd ragorol yr ydym yn gweithredu ac yn gofalu am ein staff, ac rydym yn falch iawn o fod wedi dal ein gafael ar y safon hon. 

Best Companies and Investors in People logos

Pam gweithio i ni? 

Mae gyrfaoedd gyda Thai Wales & West yn hynod o werth chweil.  Mae ein staff yn gwneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau pobl bob dydd. 

Peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gofynnir i’n staff roi adborth bob blwyddyn, ac mae eu hadborth nhw wedi arwain at achrediad Cwmnïau Gorau sy’n cadarnhau ein bod yn gwmni 3 Seren ac yn perthyn i’r Grŵp o gwmnïau Dosbarth Byd i weithio iddynt yn 2022.  Ni hefyd oedd y sefydliad cyntaf yng Nghymru i sicrhau Safon Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl am y ffordd ragorol yr ydym yn gweithredu ac yn gofalu am ein staff, ac rydym yn falch iawn o fod wedi dal ein gafael ar y safon hon. 

Swyddi Gwag Presennol

Property & Estate Management Officer / Swyddog Rheoli Eiddo ac Ystad

Cardiff, South Wales
£38,569 - £42,962 per annum (Band H) as of the 1st Jan 2024
Dyddiad Cau: Dydd Sul, Gorffennaf 7, 2024 5:00 PM

Yr hyn y byddwn yn ei gynnig i chi 

N

Cyflog gwych

Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol ac yn cynnal adolygiad blynyddol. 

N

Gwyliau blynyddol

25 diwrnod o wyliau y flwyddyn a’r gwyliau banc statudol dynodedig a diwrnod ychwanegol gan y cwmni dros y Nadolig. 

N

Prynu a gwerthu gwyliau blynyddol

Y dewis i brynu a gwerthu hyd at 5 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn. 

N

Hyfforddiant a datblygu

Gan gynnwys rhaglen ymsefydlu wedi’i phersonoli, rhaglen hyfforddiant arweinyddiaeth sydd wedi ennill gwobrau a chyrsiau Cymraeg a ariannir 100%. 

N

Lles cyflogeion

Gan gynnwys ein cynllun ariannol Simplyhealth er mwyn helpu i ofalu am faich ariannol rhai o’ch triniaethau gofal iechyd arferol. 

N

Trefniadau gweithio hyblyg

Trefniadau gweithio hyblyg er mwyn eich helpu i berfformio ar eich gorau yn y gwaith a rheoli rhannau eraill o’ch bywyd mewn ffordd effeithiol. 

Two young members of WWH staff smiling, one using a tablet

Datblygu ein Gweithlu ein Hunain

Gwybodaeth am ein menter ddiweddaraf sy’n ceisio rhoi hwb i yrfaoedd pobl trwy roi help llaw iddynt ar yr ysgol yrfaoedd.  Datblygu ein gweithlu ar gyfer y dyfodol. 

Cambria Maintenance Services Electrician completing a repair

Gyrfaoedd Cambria

A ydych chi’n drydanwr neu’n beiriannydd nwy cymwys neu a oes gennych chi brofiad ym maes cynnal a chadw eiddo?  Mae Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria, sy’n helpu i gynnal a chadw ein cartrefi, yn recriwtio nawr.