Gyrfaoedd

Pam gweithio i ni?

Rydym yn falch o’n diwylliant, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod Tai Wales & West yn lle gwych i weithio ac rydym yn ymrwymo i reolaeth ac arweinyddiaeth graff.

Nid ni yn unig sy’n dweud hyn, gofynnir i’n staff roi adborth bob blwyddyn, ac roedd eu hadborth nhw wedi arwain at benderfynu mai ni yw’r cwmni dielw gorau i weithio iddo yn rhestr Cwmnïau Gorau Sunday Times yn 2020.  Ni hefyd yw’r sefydliad cyntaf yng Nghymru i sicrhau Safon Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl am y ffordd wych yr ydym yn gweithredu ac yn gofalu am ein staff.

Swyddi Gwag Presennol

Mae'n ddrwg gennym dim swyddi gwag ar hyn o bryd
Hyfforddiant a Datblygu
Pan fyddwch yn gweithio i ni, gallwn warantu: 

 • gweithgarwch ymsefydlu personoledig er mwyn eich rhoi ar y trywydd iawn a rhaglen ymsefydlu gorfforaethol ryngweithiol sy’n para dau ddiwrnod
 • rhaglen bwrpasol lawn o ddatblygiad personol parhaus a hyfforddiant technegol a phroffesiynol
 • hyfforddiant arweinyddiaeth sydd wedi ennill gwobrau, a ddarparir i’r holl reolwyr Llinell
 • diwylliant hyfforddi cadarn
 • telir yn llawn am gyrsiau Cymraeg ar gyfer yr holl staff
Bywyd gwaith cytbwys
Mae creu cydbwysedd hapus rhwng bywyd personol a gwaith ein staff yn bwysig i ni. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, rydym yn cynnig: 

 • wythnos waith 37 awr safonol
 • 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn, gan godi i uchafswm o 30 diwrnod, 8 o wyliau banc a diwrnod ychwanegol gan y cwmni dros y Nadolig
 • y dewis i brynu a gwerthu hyd at 5 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn
 • ystod eang o ddewisiadau gwaith hyblyg, megis amser hyblyg, rhannu swydd a gwaith rhan-amser, sydd ar gael i ran fwyaf ein staff
Cynorthwyo eich Iechyd a'ch Lles
Yn WWH, rydym yn creu amgylchedd gwaith sy’n hyrwyddo byw bywyd iach, ac mae rhai o’r buddion yn cynnwys: 

 • cynllun ariannol SimplyHealth er mwyn adennill rhywfaint o gost amrywiaeth eang o driniaethau meddygol
 • budd-dal salwch galwedigaethol hael er mwyn cynorthwyo ein staff pan na fyddant yn gallu gweithio oherwydd afiechyd
 • llinell gymorth 24 awr gyfrinachol ac am ddim sy’n cynnig cyngor a gwasanaeth cwnsela ynghylch iechyd a lles

Mae’n staff o’r farn bod WWH yn lle gwych i weithio. Os hoffech chi fod yn rhan o deulu Tai Wales & West, cofrestrwch i gael ein hysbysiadau am swyddi fel na fyddwch yn colli cyfle i ymgeisio am y rôl cywir i chi.


A ydych chi’n chwilio am rôl newydd ym maes gofal a chymorth, arlwyo neu lanhau?

Mae Mentrau Castell, rhan o Grŵp Tai Wales & West yn recriwtio nawr am swyddi yng Ngogledd Cymru a Chanolbarth Cymru.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy.

 


A ydych chi’n drydanwr neu’n beiriannydd nwy cymwys neu a oes gennych chi brofiad ym maes cynnal a chadw eiddo?

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am yrfaoedd a swyddi gwag gyda Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria, sy’n helpu i gynnal a chadw ein cartrefi.

Ydych chi eisiau gyrfa sy’n gwneud gwahaniaeth?

Mae tai cymdeithasol yn sector deinamig ac uchelgeisiol gyda chyfleoedd gyrfa gwych.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here