Gyrfaoedd

Pam gweithio i ni?

Rydym yn falch o’n diwylliant, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod Tai Wales & West yn lle gwych i weithio ac rydym yn ymrwymo i reolaeth ac arweinyddiaeth graff.

Nid ni yw’r unig rai sy’n dweud hynny, gofynnir i’n staff roi adborth bob blwyddyn, ac roedd eu hadborth nhw wedi sicrhau mai ni gyrhaeddodd y brig fel y cwmni di-elw gorau i weithio iddo yng Nghymru dros y saith mlynedd ddiwethaf yn rhestr Cwmnïau Gorau Sunday Times. Yn ogystal, ni yw’r sefydliad cyntaf yng Nghymru i sicrhau Safon Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl am y ffordd ragorol yr ydym yn gweithredu ac yn gofalu am ein staff.

Swyddi Gwag Presennol

Mae'n ddrwg gennym dim swyddi gwag ar hyn o bryd
Hyfforddiant a Datblygu
Pan fyddwch yn gweithio i ni, gallwn warantu: 

 • gweithgarwch ymsefydlu personoledig er mwyn eich rhoi ar y trywydd iawn a rhaglen ymsefydlu gorfforaethol ryngweithiol sy’n para dau ddiwrnod
 • rhaglen bwrpasol lawn o ddatblygiad personol parhaus a hyfforddiant technegol a phroffesiynol
 • hyfforddiant arweinyddiaeth sydd wedi ennill gwobrau, a ddarparir i’r holl reolwyr Llinell
 • diwylliant hyfforddi cadarn
 • telir yn llawn am gyrsiau Cymraeg ar gyfer yr holl staff
Bywyd gwaith cytbwys
Mae creu cydbwysedd hapus rhwng bywyd personol a gwaith ein staff yn bwysig i ni. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, rydym yn cynnig: 

 • wythnos waith 37 awr safonol
 • 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn, gan godi i uchafswm o 30 diwrnod, 8 o wyliau banc a diwrnod ychwanegol gan y cwmni dros y Nadolig
 • y dewis i brynu a gwerthu hyd at 5 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn
 • ystod eang o ddewisiadau gwaith hyblyg, megis amser hyblyg, rhannu swydd a gwaith rhan-amser, sydd ar gael i ran fwyaf ein staff
Cynorthwyo eich Iechyd a'ch Lles
Yn WWH, rydym yn creu amgylchedd gwaith sy’n hyrwyddo byw bywyd iach, ac mae rhai o’r buddion yn cynnwys: 

 • cynllun ariannol SimplyHealth er mwyn adennill rhywfaint o gost amrywiaeth eang o driniaethau meddygol
 • budd-dal salwch galwedigaethol hael er mwyn cynorthwyo ein staff pan na fyddant yn gallu gweithio oherwydd afiechyd
 • llinell gymorth 24 awr gyfrinachol ac am ddim sy’n cynnig cyngor a gwasanaeth cwnsela ynghylch iechyd a lles
Mae’n staff o’r farn bod WWH yn lle gwych i weithio. Os hoffech chi fod yn rhan o deulu Tai Wales & West, cofrestrwch i gael ein hysbysiadau am swyddi fel na fyddwch yn colli cyfle i ymgeisio am y rôl cywir i chi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here