Gyrfaoedd

Pam gweithio i ni?

Rydym yn falch o’n diwylliant, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod Tai Wales & West yn lle gwych i weithio ac rydym yn ymrwymo i reolaeth ac arweinyddiaeth graff.

Nid ni yn unig sy’n dweud hyn, gofynnir i’n staff roi adborth bob blwyddyn, ac roedd eu hadborth nhw wedi arwain at benderfynu mai ni yw’r cwmni dielw gorau i weithio iddo yn rhestr Cwmnïau Gorau Sunday Times yn 2020.  Ni hefyd yw’r sefydliad cyntaf yng Nghymru i sicrhau Safon Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl am y ffordd wych yr ydym yn gweithredu ac yn gofalu am ein staff.

Swyddi Gwag Presennol

Housing Officer/Swyddog Tai

Cardiff
£33,714 - £37,554 per annum
Dyddiad Cau: Dydd Mercher, Tachwedd 4, 2020 11:59 PM

Implementation Manager/Rheolwr Gweithredu

Cardiff
£37,620 - £45,021 per annum
Dyddiad Cau: Dydd Iau, Tachwedd 5, 2020 11:59 PM

Business Analyst / Dadansoddwr Busnes x 2

Cardiff
£33,714 to £37,554 per annum
Dyddiad Cau: Dydd Sul, Tachwedd 8, 2020 11:59 PM
Hyfforddiant a Datblygu
Pan fyddwch yn gweithio i ni, gallwn warantu: 

 • gweithgarwch ymsefydlu personoledig er mwyn eich rhoi ar y trywydd iawn a rhaglen ymsefydlu gorfforaethol ryngweithiol sy’n para dau ddiwrnod
 • rhaglen bwrpasol lawn o ddatblygiad personol parhaus a hyfforddiant technegol a phroffesiynol
 • hyfforddiant arweinyddiaeth sydd wedi ennill gwobrau, a ddarparir i’r holl reolwyr Llinell
 • diwylliant hyfforddi cadarn
 • telir yn llawn am gyrsiau Cymraeg ar gyfer yr holl staff
Bywyd gwaith cytbwys
Mae creu cydbwysedd hapus rhwng bywyd personol a gwaith ein staff yn bwysig i ni. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, rydym yn cynnig: 

 • wythnos waith 37 awr safonol
 • 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn, gan godi i uchafswm o 30 diwrnod, 8 o wyliau banc a diwrnod ychwanegol gan y cwmni dros y Nadolig
 • y dewis i brynu a gwerthu hyd at 5 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn
 • ystod eang o ddewisiadau gwaith hyblyg, megis amser hyblyg, rhannu swydd a gwaith rhan-amser, sydd ar gael i ran fwyaf ein staff
Cynorthwyo eich Iechyd a'ch Lles
Yn WWH, rydym yn creu amgylchedd gwaith sy’n hyrwyddo byw bywyd iach, ac mae rhai o’r buddion yn cynnwys: 

 • cynllun ariannol SimplyHealth er mwyn adennill rhywfaint o gost amrywiaeth eang o driniaethau meddygol
 • budd-dal salwch galwedigaethol hael er mwyn cynorthwyo ein staff pan na fyddant yn gallu gweithio oherwydd afiechyd
 • llinell gymorth 24 awr gyfrinachol ac am ddim sy’n cynnig cyngor a gwasanaeth cwnsela ynghylch iechyd a lles
Mae’n staff o’r farn bod WWH yn lle gwych i weithio. Os hoffech chi fod yn rhan o deulu Tai Wales & West, cofrestrwch i gael ein hysbysiadau am swyddi fel na fyddwch yn colli cyfle i ymgeisio am y rôl cywir i chi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here