Gyrfaoedd

Yr holl swyddi gwag presennol.

Cofrestrwch i gael ein hysbysiadau am swyddi

Pam gweithio i ni?

Rydym yn falch o’n diwylliant, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod Tai Wales & West yn lle gwych i weithio ac rydym yn ymrwymo i reolaeth ac arweinyddiaeth graff.

Peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gofynnir i’n staff roi adborth bob blwyddyn, ac mae eu hadborth nhw wedi arwain at achrediad Cwmnïau Gorau sy’n cadarnhau ein bod yn gwmni 3 Seren ac yn perthyn i’r Grŵp o gwmnïau Dosbarth Byd i weithio iddynt yn 2022.  Ni hefyd oedd y sefydliad cyntaf yng Nghymru i sicrhau Safon Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl am y ffordd ragorol yr ydym yn gweithredu ac yn gofalu am ein staff, ac rydym yn falch iawn o fod wedi dal ein gafael ar y safon hon.

Pam gweithio i ni?

Rydym yn falch o’n diwylliant, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod Tai Wales & West yn lle gwych i weithio ac rydym yn ymrwymo i reolaeth ac arweinyddiaeth graff.

Peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gofynnir i’n staff roi adborth bob blwyddyn, ac mae eu hadborth nhw wedi arwain at achrediad Cwmnïau Gorau sy’n cadarnhau ein bod yn gwmni 3 Seren ac yn perthyn i’r Grŵp o gwmnïau Dosbarth Byd i weithio iddynt yn 2022.  Ni hefyd oedd y sefydliad cyntaf yng Nghymru i sicrhau Safon Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl am y ffordd ragorol yr ydym yn gweithredu ac yn gofalu am ein staff, ac rydym yn falch iawn o fod wedi dal ein gafael ar y safon hon.

Swyddi Gwag Presennol

Management Accountant (Development) / Cyfrifydd Rheoli (Datblygu)

Newcastle Emlyn, West Wales, Llanishen, Cardiff,, Ewloe, North Wales,
£32,032 - £35,454 per annum (Band G)
Dyddiad Cau: Dydd Iau, Awst 11, 2022 5:00 PM

Business Analyst / Dadansoddwr Busnes

Ewloe, North Wales,
£35,454 - £39,493 per annum (Band H)
Dyddiad Cau: Dydd Mawrth, Awst 16, 2022 5:00 PM

Executive Personal Assistant / Cynorthwy-ydd Personol Gweithredol

Llanishen, Cardiff,
£32,032 - £35,454 per annum (Band G)
Dyddiad Cau: Dydd Llun, Awst 22, 2022 5:00 PM

ICT Development Manager/Rheolwr Datblygu TGCh

Llanishen, Cardiff,
£49,289 - £57,068 per annum (Band J)
Dyddiad Cau: Dydd Sul, Awst 28, 2022 5:00 PM


Yr hyn y byddwn yn ei gynnig i chi

N

Cyflog gwych

Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol ac yn cynnal adolygiad blynyddol.

N

Gwyliau blynyddol

25 diwrnod o wyliau y flwyddyn, gan godi i uchafswm o 30 diwrnod, 8 o wyliau banc a diwrnod ychwanegol gan y cwmni dros y Nadolig

N

Prynu a gwerthu gwyliau blynyddol

Y dewis i brynu a gwerthu hyd at 5 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn

N

Hyfforddiant a datblygu

Gan gynnwys rhaglen ymsefydlu wedi’i phersonoli, rhaglen hyfforddiant arweinyddiaeth sydd wedi ennill gwobrau a chyrsiau Cymraeg a ariannir 100%.

N

Lles cyflogeion

Gan gynnwys ein cynllun ariannol Simplyhealth er mwyn helpu i ofalu am faich ariannol rhai o’ch triniaethau gofal iechyd arferol.

N

Trefniadau gweithio hyblyg

Ystod eang o ddewisiadau gwaith hyblyg, megis amser hyblyg, rhannu swydd a gwaith rhan-amser, sydd ar gael i ran fwyaf ein staff

Datblygu ein gweithlu ein hunain

Gwybodaeth am ein menter ddiweddaraf sy’n ceisio rhoi hwb i yrfaoedd pobl trwy roi help llaw iddynt ar yr ysgol yrfaoedd.  Datblygu gweithlu ein dyfodol.

Gyrfaoedd Cambria

A ydych chi’n drydanwr neu’n beiriannydd nwy cymwys neu a oes gennych chi brofiad ym maes cynnal a chadw eiddo? Mae Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria, sy’n helpu i gynnal a chadw ein cartrefi, yn recriwtio nawr.

Gyrfaoedd Castell

A ydych chi’n chwilio am rôl newydd ym maes gofal a chymorth, arlwyo neu lanhau? Mae Mentrau Castell, rhan o Grŵp Tai Wales & West yn recriwtio nawr am swyddi yng Ngogledd Cymru a Chanolbarth Cymru.

Ydych chi eisiau gyrfa sy’n gwneud gwahaniaeth?

Mae tai cymdeithasol yn sector deinamig ac uchelgeisiol gyda chyfleoedd gyrfa gwych.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here