Datblygiadau yn y dyfodol

Ein huchelgais yw adeiladu mwy o gartrefi er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r prinder tai fforddiadwy yng Nghymru.

Rydym yn adeiladu mwy o gartrefi nag erioed o’r blaen – y mathau o gartrefi y mae pobl yn dymuno byw ynddynt, yn yr ardaloedd lle y maent yn dymuno byw. Mewn nifer o ardaloedd, rydym yn gweithio tuag at fod yn garbon niwtral o ran deunyddiau ac adeiladwaith, gan arwain at feddiannaeth sy’n defnyddio bron i ddim ynni o gwbl.

CGI image of WWH's Colchester Avenue multi storey apartment building

Parc Y Chwarel

Abergwaun

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid adeiladu hirdymor, Jones Brothers (Henllan) Ltd, i ddatblygu 50 o gartrefi newydd am rhent fforddiadwy yn Abergwaun.

Pen Y Banc

Penrhyncoch, Ceredigion

Rydym yn gweithio Castlemead Developments, i ddatblygu 19 o gartrefi newydd yn y pentref Penrhyncoch ar bwys Aberystwyth.

CGI of WWH multi-purpose building at the site of the Former Cardigan Hospital

Hen Safle Ysbyty 

Aberteifi, Ceredigion

Rydym yn gweithio i ailddatblygu hen safle Ysbyty Aberteifi fel y porth i’r dref, gan ddwyn 34 o gartrefi ecogyfeillgar rhent fforddiadwy ar gyfer pobl leol a swyddfeydd newydd i’r ardal.

CGI of two semi detached houses at Heol Berwyn

Heol Berwyn

Wrecsam

Mae Heol Berwyn yn ddatblygiad arfaethedig o 34 o gartrefi rhent fforddiadwy. Byddai’r cynllun yn cynnwys tai dwy ystafell wely, tai tair ystafell wely, byngalos dwy ystafell wely a byngalos un ystafell wely.

CGI of WWH three storey apartment building Cwrt Pentwmpath

Bryn Morfa

Bodelwyddan, Sir Ddinbych

Mae tir i’r dwyrain o Fryn Morfa yn ddatblygiad arfaethedig o 31 cartref i’w rhentu ar dir ym Mryn Morfa, Bodelwyddan, Sir Ddinbych.

CGI image of Maes Merydd development

Golwg Y Llan

Eglwyswrw

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid adeiladu hirdymor, Jones Brothers (Henllan) Ltd, i ddatblygu 23 o gartrefi newydd ym mhentref Eglwyswrw.