“Roeddem ar fin bod yn ddigartref ac ni allem gredu ein lwc pan symudom yma.” 

“Roeddem ar fin bod yn ddigartref ac ni allem gredu ein lwc pan symudom yma.” 

Gweinidog Llywodraeth Cymru yn canmol ein cartrefi newydd yng Nghaerdydd sy’n defnyddio ynni mewn ffordd effeithlon

Gweinidog Llywodraeth Cymru yn canmol ein cartrefi newydd yng Nghaerdydd sy’n defnyddio ynni mewn ffordd effeithlon