Golwg Y Llan,
Eglwyswrw
4
fflat
19
o dai a byngalos

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid adeiladu hirdymor, Jones Brothers (Henllan) Ltd, i ddatblygu 23 o gartrefi newydd ym mhentref Eglwyswrw.

Mae’r datblygiad yn cynnwys cymysgedd o
6 tŷ dwy ystafell wely
4 tŷ 3 ystafell wely
3 byngalo 1 ystafell wely
6 byngalo 2 ystafell wely
4 fflat 1 ystafell wely

Pwy fydd yn gymwys yn ôl y meini prawf Gosod ar gyfer y cartrefi yng Ngolwg y Llan?

  1. a) Hysbysir ymgeiswyr sydd wedi cofrestru gyda ChartrefiDewisedig@SirBenfro o’r datblygiad trwy wefan CartrefiDewisedig@SirBenfro.
  2. b) Ymgeiswyr y mae angen tai arnynt ac y dyfarnwyd band ARIAN, band AUR, neu gerdyn blaenoriaeth iddynt. Ymgeiswyr sy’n byw mewn tenantiaeth yn y sector preifat ac y dyfarnwyd band EFYDD iddynt.
  3. c) Mae’r aelwyd o’r maint cywir ar gyfer y cartref yr ymgeisir amdano.

Caiff y cartrefi eu neilltuo gan ddefnyddio’r Meini Prawf Gosod Lleol canlynol:

  1. a) Mae’r ymgeisydd yn byw yn ardal Cyngor Cymuned Eglwyswrw, Cilgerran, Manordeifi, Boncath, Nanhyfer neu Landudoch fel eu prif neu eu hunig gartref, ac maent wedi bod yn byw yno am y 12 mis diwethaf o leiaf, neu
  2. b) Nid yw’r ymgeisydd yn byw yn ardal Cyngor Cymuned Eglwyswrw, Cilgerran Manordeifi, Boncath, Nanhyfer neu Landudoch ar hyn o bryd fel eu prif neu eu hunig gartref, ond maent wedi byw yn yr ardal hon am o leiaf 5 o’r 10 mlynedd ddiwethaf, neu
  3. c) Mae ganddynt aelodau teuluol agos (mam-guod a thad-cuod, rhieni, brodyr neu chwiorydd, plant sy’n oedolion) sydd wedi bod yn byw yn ardal Eglwyswrw, Cilgerran, Manordeifi, Boncath, Nanhyfer neu Landudoch am o leiaf 5 mlynedd fel eu prif neu eu hunig gartref, neu
  4. d) Mae ganddynt blentyn sy’n aelod o’r aelwyd ac sy’n mynychu ysgol yn yr ardal, sydd wedi bod yn yr ysgol am o leiaf 12 mis, neu
  5. e) Maent wedi sicrhau cyflogaeth barhaol (o leiaf 16 awr yr wythnos) yn yr ardal am y 12 mis diwethaf. Gall hyn gynnwys gwaith di-dâl i’r gwasanaethau brys neu i wylwyr y glannau.

Cychwynnodd y gwaith ar y safle yn ystod yr Gaeaf 2022 a disgwylir iddo gael ei gwblhau yn ystod y Gwanwyn 2024.

Lleoliad
Gyda phwy ddylwn i gysylltu ynglŷn â'r datblygiad?

Am ymholiadau ynghylch adeiladu’r cynllun hwn, cysylltwch â Ryan Parry at ryan.parry@wwha.co.uk
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau pellach am y cynllun, anfonwch e-bost at development.queries@wwha.co.uk

 

Gyda phwy ddylwn i gysylltu ynglŷn â'r datblygiad?

Am ymholiadau ynghylch adeiladu’r cynllun hwn, cysylltwch â Ryan Parry at ryan.parry@wwha.co.uk
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau pellach am y cynllun, anfonwch e-bost at development.queries@wwha.co.uk