Pen Y Banc
Penrhyncoch
6
bungalows
13
houses
<h2>Ynglŷn â’r datblygiad hwn</h2>

Rydym yn gweithio Castlemead Developments, i ddatblygu 19 o gartrefi newydd yn y pentref Penrhyncoch ar bwys Aberystwyth.

Mae’r datblygiad yn cynnwys cymysgedd o 9 tŷ 2 ystafell wely, 4 tŷ 3 ystafell wely a 6 byngalo 1 ystafell wely.

Cychwynnodd y gwaith ar y safle yn Chwefror 2023 a disgwylir iddo gael ei gwblhau yn ystod y yr Haf 2024.

Lleoliad

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw am y datblygiad?

Am ymholiadau ynghylch adeiladu’r cynllun hwn, cysylltwch â Emma Davies at Emma-Sian.Davies@wwha.co.uk

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau pellach am y cynllun, anfonwch e-bost at development.queries@wwha.co.uk

Sut i wneud cais

Ar ôl eu cwblhau, caiff yr eiddo hyn eu neilltuo trwy gofrestr tai Cyngor Sir Ceredigion. Cânt eu rhentu trwy gofrestr tai Cyngor Sir Ceredigion i bobl hŷn lleol yn bennaf ac i’r rhai y gallent gael budd gan gartrefi cefnogol ac sy’n cynnig mynediad hawdd.

FAQs

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw am y datblygiad?

Am ymholiadau ynghylch adeiladu’r cynllun hwn, cysylltwch â Emma Davies at Emma-Sian.Davies@wwha.co.uk

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau pellach am y cynllun, anfonwch e-bost at development.queries@wwha.co.uk

Sut i wneud cais

Ar ôl eu cwblhau, caiff yr eiddo hyn eu neilltuo trwy gofrestr tai Cyngor Sir Ceredigion. Cânt eu rhentu trwy gofrestr tai Cyngor Sir Ceredigion i bobl hŷn lleol yn bennaf ac i’r rhai y gallent gael budd gan gartrefi cefnogol ac sy’n cynnig mynediad hawdd.