Bryn Morfa,
Denbighshire

Mae tir i’r dwyrain o Fryn Morfa yn ddatblygiad arfaethedig o 31 cartref i’w rhentu ar dir ym Mryn Morfa, Bodelwyddan, Sir Ddinbych.

 

  • 6 x Fflatiau 1 ystafell wely cerdded i fyny
  • 4 x Byngalos 1 ystafell wely
  • 2 x Byngalos 2 ystafell wely
  • 12 x Tai 2 ystafell wely
  • 6 x Tai 3 ystafell wely
  • 1 x Tai 4 ystafell wely

Rydym yn cynnal ymgynghoriad am y datblygiad arfaethedig ac yn estyn gwahoddiad i chi ddod i weld dogfennau drafft y cais a gwneud eich sylwadau am y cynnig.

 

Gellwch archwilio copïau o’r cais arfaethedig, y planiau; a dogfennau ategol eraill ar-lein drwy ofyn am y rhain gan yr Asiantnyr Ymgeisydd, Mr Endaf Roberts, drwy ysgrifennu at endaf.roberts@civitasplanning.com neu drwy ffonio 01244 682 509.