Heol Berwyn
Cefn Mawr, Wrecsam
34
cartrefi
<h2>Ynglŷn â’r datblygiad hwn</h2>

Mae Heol Berwyn yn ddatblygiad arfaethedig o 34 cartref fforddiadwy i’w rhentu ar dir oddi ar Heol Berwyn yng Nghefn Mawr, Wrecsam.

Byddai’r cynllun yn cynnwys tai dwy ystafell wely, tai tair ystafell wely, byngalos dwy ystafell wely ac un byngalo un ystafell wely.

Lleoliad