Newyddion

23/03/2023

Oriau agor y Pasg 2023

Sylwer y bydd ein llinellau ffôn cymorth tai a thrwsio ar gau o 6pm ar ddydd Iau 6 Ebrill 2022 tan 8am ar ddydd Mawrth 6 Ebrill ar gyfer Gŵyl y Banc.

Byddwn yn cynnal gwasanaeth galwadau brys a thrwsio brys yn unig yn ystod y cyfnod hwn. Mewn argyfwng, ffoniwch 0800 052 2526.

Gallwch dalu eich rhent neu adrodd am waith trwsio nad yw’n waith brys, ar-lein.

Andrew Price

andrew.price@wwha.co.uk07881 379 098 Andrew yw ein Swyddog CC a Marchnata ar gyfer Gogledd Cymru