Ar gyfer talu rhent yn unig. Os hoffech wneud unrhyw daliadau eraill cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0800 052 2526.

Bydd eich taliad yn ymddangos ar eich cyfrif yn ystod y diwrnod gwaith nesaf. Cymrir taliadau rhent ar-lein trwy Worldpay. Nid oes gwasanaeth yn y Gymraeg ar gael o fewn Worldpay ar hyn o bryd.


Eich enw a cyfeiriad neu’ch Cyfeirnod Tenantiaeth:

Swm:
£


Arian a Dderbynnir
Dim ond £ (GBP) yr ydym yn ei dderbyn.

Polisi Ad-dalu Taliad Ar-lein
Os byddwch yn gwneud camgymeriad gyda’ch taliad ar-lein, cysylltwch â’ch Swyddog Tai i drafod eich dewisiadau, gan gynnwys cael ad-daliad.

Taliadau a dderbynnir

 

 

Manylion y cwmni
Mae Cymdeithas Tai Wales & West Cyfyngedig wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda rheolau elusennol ac mae’n gymdeithas gofrestredig dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 Rhif 21114R

Tŷ Archway, 77 Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU