Oriau agor y Pasg 2019. Bydd ein swyddfeydd ar gau ddydd Gwener 19 Ebrill a dydd Llun 22 Ebrill. Mewn argyfwng ffoniwch 0800 052 2526. Mwy o wybodaeth.
Dileu

Beth yw'r mater?

Ffoniwch 101 i adrodd am faterion sy’n ymwneud ag ysbwriel. Os byddwch yn gweld rhywun yn gollwng ysbwriel, gallwch ei adrodd i’ch cyngor lleol hefyd.

Ystyr tipio anghyfreithlon yw gwaredu gwastraff mewn ffordd anghyfreithlon, a dylid adrodd amdano i’ch cyngor lleol.
Darganfod manylion eich cyngor lleol trwy nodi’ch cod post
Cysylltwch â Crimestoppers er mwyn adrodd am dipio anghyfreithlon ar raddfa fawr (megis lorïau yn gadael gwastraff) a gwastraff peryglus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here