Beth yw'r mater?

Ffoniwch 101 i adrodd am faterion sy’n ymwneud ag ysbwriel. Os byddwch yn gweld rhywun yn gollwng ysbwriel, gallwch ei adrodd i’ch cyngor lleol hefyd.

Ystyr tipio anghyfreithlon yw gwaredu gwastraff mewn ffordd anghyfreithlon, a dylid adrodd amdano i’ch cyngor lleol.
Darganfod manylion eich cyngor lleol trwy nodi’ch cod post
Cysylltwch â Crimestoppers er mwyn adrodd am dipio anghyfreithlon ar raddfa fawr (megis lorïau yn gadael gwastraff) a gwastraff peryglus.