Beth yw'r mater?

A ydych chi wedi siarad gyda’ch cymydog neu’r unigolyn sy’n creu’r sŵn? Efallai nad ydynt yn sylweddoli eu bod yn peri niwsans. Os ydych chi wedi gwneud hyn yn barod, ac mae’r broblem yn parhau, cysylltwch â’ch Swyddog Tai.

Ffoniwch 101 os yw’r broblem yn digwydd yn ystod oriau anghymdeithasol. Gallwch adrodd am ddigwyddiadau i Adran Iechyd yr Amgylchedd eich cyngor lleol hefyd. Trowch at wefan eich awdurdod lleol am ragor o wybodaeth.