Oriau agor y Pasg 2019. Bydd ein swyddfeydd ar gau ddydd Gwener 19 Ebrill a dydd Llun 22 Ebrill. Mewn argyfwng ffoniwch 0800 052 2526. Mwy o wybodaeth.
Dileu

Beth yw'r mater?

A ydych chi wedi siarad gyda’ch cymydog neu’r unigolyn sy’n creu’r sŵn? Efallai nad ydynt yn sylweddoli eu bod yn peri niwsans. Os ydych chi wedi gwneud hyn yn barod, ac mae’r broblem yn parhau, cysylltwch â’ch Swyddog Tai.

Ffoniwch 101 os yw’r broblem yn digwydd yn ystod oriau anghymdeithasol. Gallwch adrodd am ddigwyddiadau i Adran Iechyd yr Amgylchedd eich cyngor lleol hefyd. Trowch at wefan eich awdurdod lleol am ragor o wybodaeth.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here