Bydd Debyd Uniongyrchol sy'n ddyledus i'w talu ar ŵyl banc neu benwythnos yn disgyn ar y diwrnod gwaith nesaf. Os yw'ch debyd uniongyrchol yn ddyledus ar ddydd Llun 25 Mai, ni welwch hwn yn dod allan o'ch cyfrif banc tan ddydd Mawrth 26 Mai. Darllen mwy
Dileu

Beth sy'n newydd

Ymholiadau gan y wasg

Am ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â’n swyddfa’r wasg, gan ddibynnu ar ba ardal yng Nghymru y mae’ch ymholiad yn ymwneud â hi.

De a Gorllewin Cymru
Alison Stokes
alison.stokes@wwha.co.uk / 02920 415363 | 07484 911100

Gogledd Cymru
Andrew Price
andrew.price@wwha.co.uk / 01352 736316 / 07881 379098

Ymholiadau Cyffredinol
communications.team@wwha.co.uk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here