Beth sy'n newydd

Ymholiadau gan y wasg

Am ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â’n swyddfa’r wasg, gan ddibynnu ar ba ardal yng Nghymru y mae’ch ymholiad yn ymwneud â hi.

De a Gorllewin Cymru
Alison Stokes
alison.stokes@wwha.co.uk / 02920 415363 | 07484 911100

Gogledd Cymru
Andrew Price
andrew.price@wwha.co.uk / 01352 736316 / 07881 379098

Ymholiadau Cyffredinol
communications.team@wwha.co.uk