Newyddion

06/12/2022

Oriau agor dros y Nadolig 2022

Dyma ein hamseroedd cau dros y Nadolig eleni: 

5pm ar nos Wener 23 Rhagfyr 2022 tan 8am ar ddydd Mawrth 3 Ionawr 2023. 

Yn ystod y cyfnod hwn, ni fyddwn yn monitro ein sianelau cyfryngau cymdeithasol. Os bydd gennych chi ymholiadau brys yn ystod y cyfnod hwn, ffoniwch: 0800 052 2526 

Gallwch dalu eich rhent neu adrodd am waith trwsio nad yw’n waith brys, ar-lein.

Andrew Price

andrew.price@wwha.co.uk07881 379 098 Andrew yw ein Swyddog CC a Marchnata ar gyfer Gogledd Cymru