Oriau agor y Pasg 2019. Bydd ein swyddfeydd ar gau ddydd Gwener 19 Ebrill a dydd Llun 22 Ebrill. Mewn argyfwng ffoniwch 0800 052 2526. Mwy o wybodaeth.
Dileu

Beth yw'r mater?

Os bydd ci cymydog yn cyfarth drwy’r amser, caiff hyn ei ystyried fel niwsans sŵn a bydd Adran Iechyd yr Amgylchedd eich cyngor lleol yn delio ag ef. Trowch at wefan eich awdurdod lleol am ragor o wybodaeth.

Os bydd anifail yn crwydro’r strydoedd, heb fod dan oruchwyliaeth, neu os byddant yn peri niwsans gerllaw eich cartref, ffoniwch 101 neu adroddwch am y mater i warden cŵn eich cyngor lleol.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here