Beth yw'r mater?

Ffoniwch 999 os yw plentyn mewn perygl neu os oes achos o gam-drin yn digwydd.

Ffoniwch 101 neu adran gwasanaethau cymdeithasol eich cyngor lleol os byddwch yn amau bod hyn yn digwydd yn eich cymuned. Os byddai’n well gennych beidio rhoi eich enw, gallwch gysylltu â Crimestoppers ar 0800 555 111 neu ar-lein.