Beth yw'r mater?

Ffoniwch 101 er mwyn adrodd am y difrod i’r heddlu.

Os achoswyd y difrod i’ch eiddo chi, dylech adrodd am y difrod i’n tîm gwaith trwsio hefyd. Bydd angen eich cyfeirnod trosedd arnoch pan fyddwch yn adrodd am y gwaith trwsio.