Oriau agor dros y Nadolig:  Ar gau 4pm Gwener 21 Rhagfyr tan 8.30am Mercher 2 Ionawr

Dileu

Beth yw'r mater?

Ffoniwch 101 er mwyn adrodd am y difrod i’r heddlu.

Os achoswyd y difrod i’ch eiddo chi, dylech adrodd am y difrod i’n tîm gwaith trwsio hefyd. Bydd angen eich cyfeirnod trosedd arnoch pan fyddwch yn adrodd am y gwaith trwsio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here