Beth yw'r mater?

Ffoniwch ni ar 0800 052 2526 ar unwaith.

A oes gan berthynas, cymydog neu ffrind allwedd sbâr y gallech ei defnyddio er mwyn cael mynediad yn gyflym? Os na, ni ddylech geisio gorfodi mynediad i’ch cartref oherwydd y gallai hyn arwain atoch chi yn gorfod talu am unrhyw ddifrod a achosir i’ch eiddo. Gallwn gyflawni’r gwaith ar eich rhan, ond codir tâl arnoch.

Os ydych chi wedi colli eich allweddi neu os bydd peiriannydd yn dod allan ac os bydd y cloeon wedi cael eu difrodi, mae’n debygol y codir tâl arnoch am y gwaith hwn.