Beth yw'r mater?

Ffoniwch ein rhif 24 awr, 0800 052 2526 ar unwaith.

A oes gan berthynas, cymydog neu ffrind allwedd sbâr y gallech ei defnyddio er mwyn mynd i mewn yn gyflym?  Os na, ni ddylech geisio gorfodi mynediad i’ch cartref oherwydd y gallai hyn arwain at eich cyhuddo o achosi difrod i’ch eiddo. Gallwn wneud y gwaith ar eich rhan, ond codir tâl arnoch chi.
Os ydych chi wedi colli eich allweddi neu os bydd peiriannydd yn dod allan ac os bydd y cloeon wedi cael eu difrodi, mae’n debygol y codir tâl arnoch am wneud y gwaith hwn.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here