Beth yw'r mater?

Os ydych chi’n credu bod Nwy yn gollwng gyda chi, ffoniwch Wales and West Utilities ar 0800 111 999 ar unwaith

Os bydd eich Larwm CO yn canu, ffoniwch Wales and West Utilities ar 0800 111 999 ar unwaith

Gwasanaeth gwresogi y tu allan i oriau swyddfa

Os oes gennych chi fesurydd talu ymlaen llaw, sicrhewch:

  1. bod gennych chi gredyd ar eich mesurydd
  2. nad yw’r pwysedd dŵr yn eich boeler wedi gostwng

Os oes gennych chi foeler ‘Vaillant Eco Tec’ neu ‘Vaillant Sustain’, mae’n hawdd iawn ei drwsio.

Os nad ydych yn gallu datrys y broblem o hyd, llenwch ein ffurflen gwaith trwsio.

Llenwch ffurflen trwsio