Beth yw'r mater?

Os oes gennych chi fesurydd talu ymlaen llaw, sicrhewch:

  1. bod gennych chi gredyd ar eich mesurydd
  2. nad yw’r pwysedd dŵr yn eich boeler wedi gostwng

Os oes gennych chi foeler ‘Vaillant Eco Tec’ neu ‘Vaillant Sustain’, mae’n hawdd iawn ei drwsio.

https://www.youtube.com/watch?v=Pv-SMJQO6XE

Os nad ydych yn gallu datrys y broblem o hyd, llenwch ein ffurflen gwaith trwsio.

Llenwch ffurflen trwsio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here