Beth yw'r mater?

Os nad yw un o’ch rheiddiaduron yn gweithio, neu os yw’n gynnes ar y gwaelod ac mae’r rhan uchaf yn oer, mae’n debygol bod angen gollwng dŵr ohono er mwyn cael gwared ag unrhyw aer o’r rheiddiadur, a allai fod yn ei atal rhag gwresogi. Os nad oes gennych chi allwedd er mwyn gwneud hyn, gallwch brynu un am tua £1 o’ch siop DIY leol.

Os yw’ch holl reiddiaduron yn oer, archwiliwch y canlynol yn gyntaf

Cynhyrchwyd y fideo hwn gan ein cydweithwyr yn Bromford Housing, sy’n dangos i chi sut i’w wneud yn ddiogel

https://www.bromford.co.uk/customer-area/repairs-and-alterations/how-to-with-bromford-repairs/how-to-bleed-a-radiator/