Beth yw'r mater?

Os oes gennych chi fesurydd talu ymlaen llaw, gwnewch yn siŵr bod credyd yn y mesurydd yn y lle cyntaf. Bydd rhai mesuryddion yn nodi DEBT mewn llythrennau bach iawn. Os oes credyd yn y mesurydd, bydd yn dangos CR – credydwr.

Os nad yw’r mesurydd yn dangos unrhyw beth, holwch eich cymdogion a oes ganddyn nhw drydan oherwydd efallai bod problem ar y grid a bydd angen i chi gysylltu â’ch Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu (er enghraifft Scottish Power neu Western Power ac ati) er mwyn cael gwybod am unrhyw doriadau i’r cyflenwad yn eich ardal.

Os nad oes unrhyw doriadau i’r cyflenwad yn eich ardal ac nid yw’r mesurydd yn dangos unrhyw beth o hyd, cysylltwch â’ch darparwr ynni.

Mae gan rai eiddo, megis blociau o fflatiau neu gynlluniau ymddeol, ynysyddion allanol, wedi’u lleoli ym mlwch y mesurydd neu ystafell y mesurydd. Gwnewch yn siŵr bod y switsh hwn ymlaen, sef ON. Os bydd hwn wedi cael ei ddiffodd, ni fydd trydan yn eich eiddo.

Os oes trydan gan bawb arall yn yr ardal, bydd angen i chi archwilio’r bwrdd ffiwsiau yn eich cartref. Mae hwn gerllaw y drws ffrynt fel arfer neu mewn cwpwrdd dan y grisiau. Ar ôl i chi ddod o hyd iddo, dilynwch y camau hyn:

  • Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod yr holl switshys i fyny. Os yw’ch trip-switsh (hwn yw’r switsh mwy sy’n nodi RCD – dyfais cerrynt gweddilliol) i lawr, rhowch yr holl switshys eraill ar y bwrdd i lawr.
  • Gwthiwch y trip-switsh (RCD) i lawr yr holl ffordd, ac yna yn ôl i’r safle i fyny.
  • Ar ôl i chi wneud hyn, gwthiwch yr holl switshys eraill yn ôl i’r safle ymlaen fesul un, a gobeithio y bydd eich trydan yn ôl ymlaen wedi hyn.
  • Os bydd y trip-switsh yn parhau i fynd i ffwrdd neu ollwng, gallai fod yn rhywbeth syml. Tegelli, tostwyr a pheiriannau golchi dillad diffygiol sydd ar fai fel arfer. Meddyliwch am yr hyn yr oeddech yn ei wneud pan ddiffoddodd y trydan. A oeddech chi’n gwneud paned o de neu’n paratoi darn o dost? Neu a oeddech chi newydd ddechrau golchi dillad neu sychu dillad? Os oeddech, datgysylltwch y ddyfais amheus a phwyswch y trip-switsh yn ôl i fyny. Os bydd yn gollwng o hyd, ceisiwch ddatgysylltu dyfeisiau eraill ar y gylched ac ailosod y trip-switsh.
  • Os nad yw hyn yn gweithio o hyd, ffoniwch 0800 052 2526 neu ewch ati i lenwi’r ffurflen .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here