Beth yw'r mater?

Ffoniwch y tîm trwsio ar 0800 052 25 26 a byddant yn trefnu bod y gwaith trwsio angenrheidiol yn cael ei wneud.

Yn ystod tywydd oer neu rewllyd, byddwn yn darparu gwres dros dro i chi.