Beth yw'r mater?

Os byddwch yn arogli nwy… .
Ffoniwch y Cludwr Nwy ar unwaith ar 0800 111 999.

Ar ôl i chi wneud hyn, dilynwch y camau hyn:

  • Dylech ddiffodd eich holl ddyfeisiau nwy.  Os oes modd, diffoddwch y nwy wrth y mesurydd.
  • Agorwch eich holl ffenestri a drysau.
  • Ni ddylech ddefnyddio unrhyw ddyfeisiau trydanol.  Mae hyn yn cynnwys eich goleuadau.
  • Ni ddylech ysmygu, ysmygu sigaréts electronig na defnyddio fflamau agored.
  • Ar ôl atal y nwy rhag gollwng, bydd peiriannydd y Cludwr Nwy yn esbonio pa waith y mae gofyn ei gwblhau nawr ac yn rhoi gwaith papur i chi sy’n cadarnhau hyn.

Ar ôl i chi wneud hyn, ffoniwch ni ar 0800 052 25 26.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here