Oriau agor dros y Nadolig:  Ar gau 4pm Gwener 21 Rhagfyr tan 8.30am Mercher 2 Ionawr

Dileu

Beth yw'r mater?

Ffoniwch ein rhif 24 awr, 0800 052 2526 ar unwaith.

Dylech droi’r prif gyflenwad dŵr i ffwrdd – ceir stopfalf dan eich sinc fel arfer.

Os yw’r dŵr gerllaw unrhyw socedi neu switshys trydanol, dylech ddiffodd y trydan wrth yr uned ddefnyddio.

Dylech ddiffodd y system gwres canolog neu danddwr.

Dylech droi’r holl dapiau ymlaen er mwyn draenio’r dŵr o’r system.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here