Beth yw'r mater?

Byddwn yn gwneud mân waith trwsio ar siediau. Ffoniwch ein tîm gwaith trwsio ar 0800 052 2526 i wneud apwyntiad. Fodd bynnag, os bydd angen gwneud gwaith trwsio sylweddol, efallai y bydd y sied yn cael ei gwaredu neu’n cael ei disodli gyda datrysiad storio gwahanol fel bocs storio plastig.