Diolch / Thank you

Diolch am eich taliad.  Caiff eich taliad ei brosesu a bydd yn ymddangos ar eich cyfrif yn ystod y diwrnod gwaith nesaf.

Thank you for your payment. Your payment will be processed and will show on your account the next working day.