Plas yr Ywen
Treffynnon
43
o fflatiau un ystafell wely
12
o fflatiau dwy ystafell wely
24
gofal a chymorth 24 awr ar y safle
55
o fflatiau

Ynglŷn â Plas yr Ywen, Treffynnon (Yn agor yn ystod y Gwanwyn 2020)

Yn 2018, cychwynnwyd ar y gwaith o adeiladu ein cynllun gofal ychwanegol newydd yn Nhreffynnon, sy’n costio £8.5m.

Lleolir y cynllun ar safle hen Ysgol Perth Y Terfyn, a hwn fydd ein hail gynllun gofal ychwanegol yn Sir y Fflint.

Disgwylir i’r preswylwyr cyntaf symud i mewn erbyn dechrau 2020 a bydd modd iddynt fanteisio ar amrediad o gyfleusterau a gofal a chymorth 24 awr ar y safle.

Darparir ein cynllun gofal ychwanegol yn Nhreffynnon mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint a’r contractwr arweiniol, Anwyl Construction.

Cymhwysedd

Er mwyn cael eich ystyried am fflat ym Mhlas yr Ywen:

 • Rhaid eich bod yn 50+ oed
 • Rhaid bod gennych chi angen gofal a chymorth

Rhoddir blaenoriaeth i bobl sydd eisoes yn byw yn Sir y Fflint.

I gael gwybod mwy neu i wneud cais, ffoniwch 0800 052 2526 neu anfonwch e-bost at contactus@wwha.co.uk.

Nodweddion

Bydd y cyfleusterau yng nghynllun gofal ychwanegol Treffynnon yn debyg i’r rhai yn ein cynlluniau presennol yn Mhrestatyn, Yr Wyddgrug a’r Drenewydd.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Ystafelloedd cawod cerdded i mewn iddynt yn gysylltiedig
 • Ceginau gosod cyfoes (heb gynnwys nwyddau gwynion)
 • Ystafelloedd ymolchi gyda chymorth
 • Bwyty ar y safle, sy’n gweini prydau wedi’u coginio’n ffres bob dydd
 • Safleoedd lolfa
 • Ystafell i westeion
 • Cyfleusterau golchdy
 • Gerddi wedi’u tirlunio
 • Terasau
 • Storfa bygis

Lleoliad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here