Plas yr Ywen
Treffynnon
43
o fflatiau un ystafell wely
12
o fflatiau dwy ystafell wely
24
gofal a chymorth 24 awr ar y safle
55
o fflatiau

Ynglŷn â Plas yr Ywen, Treffynnon (Yn agor yn ystod y Gwanwyn 2020)

DIWRNOD GWYBODAETH – DYDD MAWRTH 9 EBRILL 2019

Cyfle i ddarganfod mwy a gwneud cais i fyw ym Mhlas yr Ywen yn ystod y Diwrnod Gwybodaeth cyntaf ar gyfer ein cynllun gofal ychwanegol newydd a fydd yn costio £8.5m.

Byddwn yn derbyn ceisiadau am y tro cyntaf yn ystod digwyddiad galw heibio cyhoeddus a gynhelir ar ddydd Mawrth 9 Ebrill 2019 rhwng 10am a 7pm yn Neuadd Ymarfer Treffynnon, Stryd Halkyn, CH8 7TX.

Ni fydd angen archebu lle – dim ond galw heibio ar unrhyw adeg yn ystod y dydd i gael gwybod mwy am y cyfleuster newydd, ein hail gynllun gofal ychwanegol yn Sir y Fflint.

Yn ystod y diwrnod gwybodaeth, byddwch yn gallu:

 • Gwneud cais
 • Cael gwybod am y cyfleusterau yn y cynllun
 • Cael gwybod am wasanaethau gofal a chymorth
 • Gweld cynlluniau o’r cynllun a’r fflatiau
 • Cyfarfod y partneriaid allweddol sy’n gysylltiedig â Phlas yr Ywen, gan gynnwys Tai Wales & West a Chyngor Sir y Fflint

Bydd lluniaeth ar gael.

Trowch at y tabiau ar y dde i gael gwybod mwy am y Diwrnod Gwybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth am leoliad Neuadd Ymarfer Treffynnon a ble i barcio ar y diwrnod.

Os bydd gennych chi ragor o gwestiynau am y Diwrnod Gwybodaeth, anfonwch e-bost at contactus@wwha.co.uk neu ffoniwch 0800 052 2526.

Cymhwysedd

Er mwyn cael eich ystyried am fflat ym Mhlas yr Ywen:

 • Rhaid eich bod yn 50+ oed
 • Rhaid bod gennych chi angen gofal a chymorth

Rhoddir blaenoriaeth i bobl sydd eisoes yn byw yn Sir y Fflint.

Nodweddion

Bydd y cyfleusterau yng nghynllun gofal ychwanegol Treffynnon yn debyg i’r rhai yn ein cynlluniau presennol yn Mhrestatyn, Yr Wyddgrug a’r Drenewydd.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Ystafelloedd cawod cerdded i mewn iddynt yn gysylltiedig
 • Ceginau gosod cyfoes (heb gynnwys nwyddau gwynion)
 • Ystafelloedd ymolchi gyda chymorth
 • Bwyty ar y safle, sy’n gweini prydau wedi’u coginio’n ffres bob dydd
 • Safleoedd lolfa
 • Ystafell i westeion
 • Cyfleusterau golchdy
 • Gerddi wedi’u tirlunio
 • Terasau
 • Storfa bygis

Lleoliad

FAQs

Cwestiynau cyffredin am y Diwrnod Gwybodaeth

Pryd a ble y cynhelir y diwrnod gwybodaeth ar gyfer cynllun gofal ychwanegol Treffynnon?

Dyddiad:  Dydd Mawrth 9 Ebrill

Amser:  10am-7pm

Lleoliad:  Neuadd Ymarfer Treffynnon, Stryd Halkyn, Treffynnon, CH8 7TX

Ble mae Neuadd Ymarfer Treffynnon?

Lleolir Neuadd Ymarfer Treffynnon yn Ffordd Halkyn, Treffynnon, gerllaw y cynllun gofal ychwanegol newydd.

Y cod post yw CH8 7TX.

Sut allaf gyrraedd Neuadd Ymarfer Treffynnon mewn car?

Lleolir Neuadd Ymarfer Treffynnon yng nghyffiniau canol tref Treffynnon ar y B5432 (Ffordd Halkyn).

O’r A55 (y ddau gyfeiriad), dylech adael wrth gyffordd 32 tuag at Dreffynnon a pharhau heibio Gwesty Stamford Gate.  Cymrwch y troad nesaf i’r dde (sy’n cynnwys arwydd i Ganol y Dref/Bagillt/Ysbyty).

O ffordd arfordir Gogledd Cymru (A548), dilynwch Ffordd Greenfield tuag at Dreffynnon a dilynwch yr arwyddion am Gaer (A55).

Parcio

Mae cyfleuster parcio talu ac arddangos ar gyfer y digwyddiad ar gael yn Ysbyty Cymunedol Treffynnon.  Cod post:  CH8 7GA.  Trowch i’r dde wrth i chi gerdded allan o’r maes parcio a cherddwch ar hyd Ffordd Halkyn am 200m-300m, a byddwch yn dod i brif fynedfa y neuadd.

I weld dewisiadau parcio eraill yn Nhreffynnon, trowch at flintshire.gov.uk

Sut allaf i gyrraedd Neuadd Ymarfer Treffynnon ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Lleolir Neuadd Ymarfer Treffynnon 200-300m ar droed o Orsaf Bysiau Treffynnon.  Gadewch yr orsaf a throwch i’r dde ar hyd ffordd yr A5026 (o flaen Lidl).  Cerddwch ar hyd y llwybr troed sy’n nodi’r arwyddion i Gaer/Conwy/A55/Ysbyty a byddwch yn cyrraedd Neuadd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here