Newyddion

19/08/2022

Ŵyl y Banc yr Haf 2022

Sylwer y byddwn ar gau ar ddydd Llun 29 Awst am Ŵyl y Banc yr Haf.

Bydd ein llinell ffôn sy’n delio gyda gwaith trwsio yn cau am 6pm ar nos Wener 26 Awst, gan ailagor am 8am ar ddydd Mawrth 30 Awst.

Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn cynnig gwasanaeth trwsio brys a galwadau brys yn unig.  Os bydd gennych chi argyfwng, ffoniwch 0800 052 2526.

Bydd yr oriau agor arferol ar gyfer yr holl wasanaethau eraill yn ailgychwyn o 8.30am ar ddydd Mawrth 30 Awst.

Gallwch dalu eich rhent neu adrodd am waith trwsio nad yw’n waith trwsio brys ar-lein unrhyw bryd.

Andrew Price

andrew.price@wwha.co.uk07881 379 098 Andrew yw ein Swyddog CC a Marchnata ar gyfer Gogledd Cymru