Newyddion

31/05/2022

Oriau agor Gŵyl y Banc 2022

Sylwer y bydd ein llinellau ffôn cymorth tai a thrwsio ar gau o 6pm ar ddydd Mercher 1 Mehefin 2022 tan 8am ar ddydd Llun 6 Mehefin ar gyfer Gŵyl y Banc.

Byddwn yn cynnal gwasanaeth galwadau brys a thrwsio brys yn unig yn ystod y cyfnod hwn.

Mewn argyfwng, ffoniwch 0800 052 2526.

Gallwch dalu eich rhent neu adrodd am waith trwsio nad yw’n waith brys, ar-lein.

Alison Stokes

alison.stokes@wwha.co.uk 07484 911100 Alison yw ein Swyddog CC a Marchnata ar gyfer De a Gorllewin Cymru.