Newyddion

16/12/2021

Oriau agor dros y Nadolig 2021

Byddwn ar gau am y gwyliau Nadolig o 4pm ar 23/12/21 tan 8.30am ar 04/01/22.

Byddwn yn cynnal gwasanaeth galwadau brys a thrwsio brys yn unig yn ystod y cyfnod hwn.

Pan fyddwch yn ein ffonio ar 0800 052 2526, os byddwch yn clywed y neges “ni fu modd cysylltu eich galwad, ffoniwch yn ôl yn nes ymlaen”, dylech orffen yr alwad a ffonio’n ôl yn nes ymlaen.

Gallwch dalu eich rhent neu adrodd am waith trwsio nad yw’n waith brys, ar-lein.

Andrew Price

andrew.price@wwha.co.uk07881 379 098 Andrew yw ein Swyddog CC a Marchnata ar gyfer Gogledd Cymru