Sut allaf i adrodd am waith trwsio?

Gallwch adrodd ar-lein am waith trwsio y mae angen ei wneud, trwy ddefnyddio ein ffurflen gwaith trwsio, neu ffonio 0800 052 2926.  Mae ein llinell gwaith trwsio ar agor o 8am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ⁠ Rhoddir sylw i’r holl waith trwsio nad yw’n waith trwsio brys yn ystod yr oriau hyn. I gael gwybod mwy, trowch at ein hadran adrodd am waith trwsio.