Diolch am wneud ymholiad ynghylch ymuno â’r rhestr aros yn yr ardal hon. Bydd ein Tîm Dewisiadau Tai yn ymateb i’ch ymholiad cyn pen 20 diwrnod gwaith.