Oriau agor dros y Nadolig:  Ar gau 4pm Gwener 21 Rhagfyr tan 8.30am Mercher 2 Ionawr

Dileu

Beth yw'r mater?

Ffoniwch 101 i adrodd am y materion.

Gallwch siarad â’ch Swyddog Tai hefyd. Mewn sefyllfaoedd pan geir problem barhaus, byddant yn cydweithio’n agos gyda’n Swyddogion Datblygu Cymunedol, yr heddlu ac asiantaethau cymunedol eraill er mwyn ystyried ffyrdd o gynnig gweithgareddau sy’n fwy cadarnhaol i bobl ifanc yn yr ardaloedd sy’n cael eu heffeithio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here