Beth yw'r mater?

Ffoniwch 101 os byddwch yn amau bod cymydog yn cymryd cyffuriau.