Beth yw'r mater?

Ffoniwch ni ar 0800 052 2526 ar unwaith.

Ni ddylech gyffwrdd y weiren na mynd yn agos iddi. Os yw’r difrod wedi cael ei achosi i switsh golau, ni ddylech gyffwrdd y switsh sydd wedi cael ei ddifrodi, na mynd yn agos iddo.