Beth yw'r mater?

Ffoniwch ein rhif 24 awr, 0800 052 2526 ar unwaith.

Ni ddylech gyffwrdd y weiriau sydd yn y golwg na mynd yn agos iddynt.  Os yw’r difrod wedi cael ei achosi i switsh golau, ni ddylech gyffwrdd na mynd yn agos i’r switsh sydd wedi cael ei ddifrodi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here