Beth yw'r mater?

Os yw’r ffens mewn cyflwr peryglus ac fe allai achosi niwed i chi neu’ch cymdogion, ffoniwch y tîm trwsio 24-awr ar 0800 052 2526 ar unwaith, neu ewch ati i lenwi ffurflen gwaith trwsio.

Adrodd am waith trwsio