Beth yw'r mater?

Nid ydym yn disodli nac yn trwsio seddau toiledau. Mae disodli sedd sydd wedi torri yn dasg hawdd a fydd yn cymryd 10 munud yn unig. Gallwch brynu sedd newydd o’ch siop DIY neu nwyddau cartref leol, neu hyd yn oed mewn rhai archfarchnadoedd, am tua £15-£25. Bydd cyfarwyddiadau hawdd i’w dilyn yn dod gyda nhw fel arfer.