Beth yw'r mater?

A ydych chi wedi ceisio tynhau’r cysylltiad i bibell y gawod, bydd hyn weithiau yn gweithio.

Os na fydd yn gweithio, a ydych chi wedi ceisio newid pen y gawod? Nid yw’r rhain yn ddrud a’r unig beth y bydd angen i chi ei wneud yw dadsgriwio’r pen sydd wedi torri a gosod yr un newydd yn ei le.