Beth yw'r mater?

A ydych chi wedi ceisio tynhau’r cysylltiad ar bibell y gawod, weithiau bydd hyn yn gweithio.

Os na fydd hyn yn gweithio, a ydych chi wedi ceisio newid pen y gawod? Nid ydynt yn eitemau drud a’r unig beth y mae angen i chi ei wneud yw dadsgriwio’r pen sydd wedi torri a’i ddisodli gyda’r un newydd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here