Beth yw'r mater?

Rydych yn gyfrifol am ddelio ag unrhyw bryfed yn eich cartref. Awgrymwn eich bod yn mynd i’ch siop DIY neu’ch siop nwyddau leol i brynu powdwr neu ymlidwyr addas er mwyn lladd morgrug a phryfed eraill, gan ddilyn y cyfarwyddiadau yn ofalus.