Beth yw'r mater?

Nid ydym yn gyfrifol am ddelio â phlâu pryfed yn eich gardd, oni bai ei bod yn ardd gymunol yn eich cynllun.  Os oes gennych chi ardd gymunol, cysylltwch â’ch Swyddog Rheoli Asedau, a fydd yn trefnu archwiliad.  Byddwn yn delio â gwenyn neu wenyn meirch os ydynt yn nythu yn mricwaith neu llofft eich cartref.  Os felly, dylech lenwi’r ffurflen gwaith trwsio neu ffonio 0800 052 2526.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here