Beth yw'r mater?

Nid ydym yn gyfrifol am ddelio â phlâu o bryfed yn eich gardd, oni bai ei bod yn ardd gymunol yn eich cynllun.

Os oes gennych chi ardd gymunol, cysylltwch â’ch Swyddog Rheoli Asedau, a byddant yn gallu trefnu archwiliad neu drefnu bod contractwr yn dod allan.

Byddwn yn delio â gwenyn neu wenyn meirch os ydynt yn nythu yng ngwaith brics neu do eich cartref. Os felly, ewch ati i lenwi’r ffurflen gwaith trwsio neu ffoniwch 0800 052 2526