Beth yw'r mater?

Os yw’r tap yn yr ystafell ymolchi, ceir falf ynysu (sy’n edrych fel sgriw rhych) y gellir ei throi i ffwrdd. Rhowch hen dywel o gwmpas y man lle y mae’r dŵr yn gollwng neu gynhwysydd dan y man lle y mae’n gollwng er mwyn dal unrhyw ddiferion ac er mwyn atal y dŵr rhag peri unrhyw ddifrod pellach.

Adrodd am waith trwsio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here