Oriau agor y Pasg 2019. Bydd ein swyddfeydd ar gau ddydd Gwener 19 Ebrill a dydd Llun 22 Ebrill. Mewn argyfwng ffoniwch 0800 052 2526. Mwy o wybodaeth.
Dileu

Beth yw'r mater?

Os yw’r tap yn yr ystafell ymolchi, ceir falf ynysu (sy’n edrych fel sgriw rhych) y gellir ei throi i ffwrdd. Rhowch hen dywel o gwmpas y man lle y mae’r dŵr yn gollwng neu gynhwysydd dan y man lle y mae’n gollwng er mwyn dal unrhyw ddiferion ac er mwyn atal y dŵr rhag peri unrhyw ddifrod pellach.

Report a repair

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here