Beth yw'r mater?

Os yw’r tap yn yr ystafell ymolchi, ceir falf ynysu (sy’n edrych fel sgriw pen rhych) y gellir ei chau. Rhowch hen dywel o gwmpas y man lle y mae’r dŵr yn gollwng neu rhowch gynhwysydd dan y man hwn er mwyn dal unrhyw ddiferion ac er mwyn atal y dŵr rhag achosi difrod pellach.

Adrodd am waith trwsio