Beth yw'r mater?

Ffoniwch ni ar 0800 052 2526 ar unwaith.

Sicrhewch bod yr ardal o gwmpas y man lle y mae’n gollwng yn cael ei chadw’n glir er mwyn osgoi unrhyw ddifrod pellach i’ch eiddo.