Beth yw'r mater?

Nid ydym yn gyfrifol am osod neu gynnal leins dillad mewn cartrefi unigol

Os ydych yn byw yn un o’n cynlluniau ymddeol neu flociau o fflatiau lle y mae lein ddillad gymunol, llenwch y ffurflen gwaith trwsio neu ffoniwch 0800 052 2526.