Beth yw'r mater?

Mae larymau mwg, hyd yn oed y rhai sy’n rhedeg ar drydan, yn cynnwys batris. Bydd y batris yn gwneud sŵn bîp er mwyn rhoi gwybod i chi bod angen newid y batri. Bydd angen i chi brynu batri newydd a’i osod.

Os oes gennych chi uned seliedig nad ydych yn gallu ei hagor, ffonio’r tîm trwsio ar 0800 052 2526.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here