Beth yw'r mater?

Mae larymau mwg, hyd yn oed y rhai sy’n rhedeg ar drydan, yn cynnwys batris. Mae’r batris hyn yn canu fel rhybudd i roi gwybod i chi bod angen gosod batri newydd.

Bydd angen i chi brynu batri newydd a’i ddisodli. Os oes gennych chi uned seliedig nad ydych yn gallu ei hagor, ffoniwch ni ar 0800 052 2526.