Beth yw'r mater?

Mae larymau mwg, hyd yn oed y rhai sy’n rhedeg ar drydan, yn cynnwys batris. Bydd y batris yn gwneud sŵn bîp er mwyn rhoi gwybod i chi bod angen newid y batri. Bydd angen i chi brynu batri newydd a’i osod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here