Sylwer y bydd ein swyddfeydd ar gau ar ddydd Llun Gŵyl y Banc, 26 Awst 2019.  Byddwn yn ailagor am 8.30am ar ddydd Mawrth 27 Awst 2019.
Dileu

Beth yw'r mater?

Os yw’ch larwm carbon monocsid yn canu (yn hytrach na gwneud sŵn sy’n dynodi bod y batri yn isel) ac os nad oes unrhyw un sy’n bresennol yn teimlo’n sâl, dylech ddiffodd pob dyfais nwy a sicrhau bod pawb yn eich cartref yn gadael yr eiddo.

Yna ffoniwch 0800 052 2526 ar unwaith.

Os bydd unrhyw un yn eich cartref wedi bod yn agored i lefelau carbon monocsid isel, efallai y byddant yn cwyno am y canlynol:

  • pennau tost
  • dryswch
  • teimlo’n ymosodol
  • cyfog
  • chwydu a/neu ddolur rhydd

Gallai symptomau difrifol gynnwys:

  • croen llwyd-las
  • anadlu’n gyflym a chael anhawster anadlu
  • lefel ymateb ddiffygiol, gan arwain at ddiffyg ymateb

Os bydd gan unrhyw un yn eich cartref y symptomau hyn, dylech adael yr eiddo a cheisio cyngor meddygol ar unwaith.


Fodd bynnag, os yw’ch larwm yn canu bob hyn a hyn, mae’n debygol bod angen disodli’r batri sy’n cyflenwi pŵer wrth gefn iddo. I wneud hyn, tynnwch y gorchudd oddi ar y larwm, gan ddisodli’r batri sydd ynddo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here